registraciya-predstavitelstv-i-filialov

 

РЕЄСТРАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВ ТА ФІЛІАЛІВ

 Згідно ГК РФ, зарубіжна компанія може відкрити своє представництво або філіал на території РФ, але вони не будуть являтися самостійними юридичними особами, не виступають як самостійна сторона в договорах, не мають майнових та особових немайнових прав, не мають права самостійно виступати у суді в якості відповідача, або позивача. Відмінність філіалу та представництва полягає у відсутності юридичного права для представництва здійснювати всі види виробничої діяльності.

 В теперішній час, основним нормативним актом, що регулює питання акредитації іноземних представництв та, в принципі, усіх іноземних вкладань в економічну сферу РФ, виступає Федеративний закон від 9 липня 1999року № 160-Ф3 “Про іноземні інвестиції”, котрий регламентує порядок створення та ліквідації комерційних організацій з іноземними інвестиціями, а також філіалів юридичних осіб. Але й цей Закон при усіх його позитивних якостях не містить ніяких будь-яких норм щодо акредитації іноземних представництв в Росії та, таким чином, не роз’яснює поняття такого представництва.

Представництвом визнається уособлений підрозділ юридичної особи, яке знаходиться поза місцем його знаходження, що представляє інтереси юридичної особи та здійснює їх захист. Керівник представництва діє на підставі довіреності.

Однією з форм легалізації іноземної юридичної особи на території Росії є акредитація іноземних представництв. Слід розрізнювати представництво іноземної організації в конкретному правовому значенні, тобто представництво юридичної особи, та іноземне дипломатичне або консульське представництво на території Росії, а також представництво з торгівельно-економічних питань в іноземній країні, що підпорядковується публічно-правовому режиму.

Акредитація іноземних представництв здійснюється державними органами влади РФ.

Акредитація іноземних представництв – створення представництва іноземної юридичної особи на території РФ з метою координації та розвитку співпраці в області економіки, інвестицій та зовнішньо економічних зв’язків.

Акредитація іноземних представництв в Росії є одною з форм присутності цієї зарубіжної компанії на російському ринку. Як правило, основні задачі, які стоять перед представництвом, полягають у проведенні маркетингових досліджень, проробці ділових контактів та пошуку клієнтів, здійсненні через нього діяльності головної фірми на території Росії, підготовці угод з російськими клієнтами в інтересах головної фірми.